SinimaniEsinemisedPildidSõnadHelinäitedPlaatLingidKontakt
Kar`avuut
Kaege sedä kar'avuuta,
heitke siinä sedä heiko-leiko.
Külä näio noorõkõsõ,
mino meeli mar'akõsõ.
Om õks kullus no küll kulätõllä,
veigä veerus ommõ veerätellä.
Om meil hüvvi häälekõisi,
kumõhita kumukõisi.
Selle või ma küll laulu lüvvä:
olõi pää viil palmikonna
hellä kuis küllä nöörikonna.
Seni heida kättä, käänä päädä,
tõista jalga tõrahuda,
kooni pandas pää küll palmikohe,
hellä hius küllä nöörikohe.
Näiokõsõ, noorõkõsõ,
minost lugu nüüd küll lõpõnõsõ,
tõnõ armas nüüd küll alostagõ.