SinimaniEsinemisedPildidSõnadHelinäitedPlaatLingidKontakt
Kaugele mehele
Ema katsus kiedisida,
helistelles helmesida,
paristelles paaterida.
Mina emalta küsima:
“Kellel, kellel, emakene,
[kelle] sina katsud kiedisida,
helistelled helmesida?”
Ema kuulis, vasta kostis:
“Kelle muile kui sinule,
tüterille nuoremille.”
Õde pesi pienesida
ja ka vaalis valge'eida.
Mina õ'elta küsima:
“Kellel, kellel, õ'ekene,
kellel pesed piene'eida
ja ka vaalid valge'eida?”
Õde kuulis, vasta kostis:
“Kelle muile kui sinule,
õdedelle nuoremille.”
Venda ehtis head hu'osta,
Mukkis musta ruunakesta.
Mina vennalta küsima:
“Kellel, kellel, vennakene,
kellel ehid head hu'osta,
mukid musta ruunakesta?”
Vend [aga] kuulis, vasta kostis:
“Sulle, sulle, õ'ekene,
[sulle] [aga] ehin head hu'osta,
mukin musta ruunakesta.”
Mina vennalta küsima:
“Kas mind viia kauge'elle?”
“Küll sind viia kauge'elle,
[üle] [aga] viie viljavälja,
kuuendama kuhjavälja,
seitsmendama siemnevälja,
kaheksandama kaeravälja,
kümnendama künnivälja,
kus [aga] paistab palgimetsa,
lepad sirge'ed sinavad,
haavad hallid haljendavad,
kased kallid kasvanevad,
seal sulle tuba tehakse.”