SinimaniEsinemisedPildidSõnadHelinäitedPlaatLingidKontakt
Kullimäng
Kuuts, kuuts kullike,
Kunas kulli pesäke?
Mõtsan kuiva kuuse otsan.
Kus sie kuju kuusk?
Kus sie kuju kuusk?
Vanamiis ragus kuiva kuuse.
Kus sie vanamiis?
Vanamiis suri ärä.
Kus temä mateti?
Pikä põllu piindrus.
Kus sie põllupiinär?
Must ärg künds põllupiindre.
Kus sie must härg?
Must ärg om laudan.
Kus sie laut om?
Tuli põlets lauda.
Kus sie tuli?
Tuli tuhaunnikun.
Kus sie tuhaunik?
Kana sabits tuhauniku.
Kus sie kana?
Kull sei kana.
Kus sie kull om?
Kull lennäs ruugu.
Kus sie ruug om?
Vikät niits ruugu.
Kus sie vikät?
Vikät karas kandu.
Kus sie kand om?
Karu kis’k kannu.
Kus sie karu?
Karu kara’s merre.
Mikeg sinnä perrä minnäs?
Lusikideg, liudege,
Padadege, pangege,
Lepiste riige, lepiste riige,
Aabiste aistege,
Tõistre talu tõlvege,
Tõistre talu tõlvege.