SinimaniEsinemisedPildidSõnadHelinäitedPlaatLingidKontakt
Lätsi lauta lammast tapma


Lätsi lauta lammast tapma, lii-loo-lee
lammas vasta pallõlõma: lii-loo-lee
"Tapku-i minnu täämbä päivi, lii-loo-lee
hukaku-i hummõn päivi! lii-loo-lee
Tulõ kinä keväjägene, lii-loo-lee
kallis kasvuaokõnõ, lii-loo-lee
ma tuu sullõ paari poigõ!" lii-loo-lee
Jäti lamba tappõmata, lii-loo-lee
vere vällä võttõmata. lii-loo-lee
Tulli kinä keväjägene, lii-loo-lee
kallis kasvuaokõnõ. lii-loo-lee
Lauda' täüs mul lambiid saiõ', lii-loo-lee
sulu' täüs mul suuri oiniid! lii-loo-lee
Lätsi lauta lehmä/hobõst/tsiga/kanna tapma…