SinimaniEsinemisedPildidSõnadHelinäitedPlaatLingidKontakt
Muttervergid
Siin on üks aid
ja meie saksa aid
mes see aida maksab?
viis vana ja kuus kova
viis vene vieringida ja
kuus kova rupla
siel kasvid kaik rohed ja
siel kasvid kaik rohed:
muorijuured ja muttervergid
pietersillid ja pippermarjad
küüslaugi künnekäsed ja
mädäslaugi ladvukased
unislaugi ruotsukased ja
saksa sirgejäd sibulad

Üks lind on aias
migäs lind on aias
pääsükäne aias
sie süöb nied kaik rohed
muorijuured ja muttervergid
pietersillid ja pippermarjad
küüslaugi künnekäsed ja
mädäslaugi ladvukased
unislaugi ruotsukased ja
saksa sirgejäd sibulad

Kiiss kiiss kiiss aida!
kiiss lindu süömä!
sie kassi ja kavala kassi
vana kassi ja vaala kassi:
kitä saba oli kirjäväne
jalad alla muuramilla
kitä silmäd kui sibulad
kitä korvad kui kobulad
kävi külä kelderissa ja
kävi külä kamberissa
soi mieste mesipaduja ja
lakkus laste vaagenaida
Mihed mihed laska lindu
lind metsä ja kivi kotti!!