SinimaniEsinemisedPildidSõnadHelinäitedPlaatLingidKontakt
Õhtuilu
ÕHTUL ILUS LAULDA + METSAMURD
 (KIHNU)

Jõlus ond, jõlus ond õed elläd, kaski,
jõlus ond laulda õhta aega, kaski,
kallis ond laulda kastõ aega, kaski.
Õhta viib laulu edäsi, kaski,
kastõ viib iäle kaugõlõ, kaski,
viib meite iäle Virumualõ, kaski,
kuulutab meid Kuramualõ, kaski.
Kus meite laulu kuulunekse, kaski,
sjõnna metsä murdunekse, kaski
Pitkäd puud lähtväd pjõnusõ, kaski,
laduvad riita laiad lepäd, kaski,
kogovad kogo kuivad kuusõd, kaski,
jõlma nuõrõta mehetä, kaski,
paramata poesitagi, kaski.

RKM, Mgn II 2723 (f)
Laulavad Olga Sutt, Tatjana Vidrik, Marta Pull, Leida Mätas. Kihnu, Rootsiküla ja Lemsi küla. 
Kogujad O.Kõiva, I. Rüütel, O.Kiis, 1975