SinimaniEsinemisedPildidSõnadHelinäitedPlaatLingidKontakt
Põllu hääl
Tulli suurõ nurmõ pääle,
või tulli jallõ suurõ mi küll nurmõ pääl.
Lasi ks laja mi väla pääle,
või lasi jallõ laja mi küll välä pääl.
Ar’a-ks teie mi tükü tüüdä,
või ar’a jallõ teie mi küll tükü tüüd.
Kokko-ks panni mi pal’lo maada,
või kokko jallõ panni mi küll pal’lo maad.
Kuiega sai kundi pääle,
või kuudi jallõ saie õga kundi pääl.
Saartõksõga sai sammu pääle,
või sarra jallõ saie õga sammu pääl.
Tii-is vihkõ mi viletsäitä,
või tii-is jallõ vihkõ mi küll viletsäit.
Rüa-ks hakõ mi hansakita,
või rüa jallõ hakõ mi küll han’sakit.